Kongre Daveti


Değerli Katılımcılar

Türkiye Kızılay Derneği, Kasım-2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Üniversitelerden akademisyenlerle birlikte, I. Uluslararası Kan Güvenliği ve Hemovijilans Kongresi'ni organize etmenin heyecanı içindedir.

Kızılay Kan Hizmetleri değerli çalışanlarını, Sağlık Bakanlığı’nın yöneticilerini, güvenli kan ve hemovijilans konusunda çalışmalar yapmış akademisyenleri, Kasım ayında gerçekleştireceğimiz kongreye davet ediyoruz.

Kızılay, görev alanında yıllık 2.500.000 üniteden fazla kan bağışı toplayan büyük bir kuruluştur. Bu kadar büyük bir hizmeti sürdüren kurumun, Dünyadaki kan ile ilgili gelişmeleri yakalaması için bilimsel çalışmalarla ilgilenmesi tabiatı gereğidir.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek, I. Uluslararası Kan Güvenliği ve Hemovijilans Kongresinde güvenli kan ve hemovijilans olmak üzere iki konu seçtik. Güvenli kan Kızılay Kan Hizmetlerinin birinci önceliğidir ve kan bağışçılarından kan almadan önce başlayan, ürünlerin hazırlanması ve kullanıcıya teslimine kadar geçen aşamalarda kanın güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu konuda geldiğimiz noktadan daha ileriye gidilmesi için neler yapılması konusu, Kızılay çalışanları, Sağlık Bakanlığı çalışanları, yöneticileri ve Akademisyenler tarafından tartışılması faydalı olacaktır.

Kanın kan bağışçısından hastaya izlenebilirliği kan güvenliği açısından en önemli konulardan biridir dolayısıyla hemovijilans konusunun işlerlik kazanması ve bir düzene kavuşması için tartışılması elzemdir.

Kongrede birbirimizi daha yakından tanıyacak, öğrenecek, öğretecek, tartışacak, eğlenecek ve ülkemiz kan bankacılığının bir adım daha ileri gitmesini sağlayacağız.

Kongre ve Eğitim programını tamamlayanlara katılım belgesi verilecektir. Tüm kan ve transfüzyon merkezi çalışanları ile akademisyenlerin ve kan konusunda karar verici pozisyonda bulunan bürokratların katılımını bekliyoruz. Kasım ayında Antalya'da görüşmek dileğiyle.

Prof. Dr. Mustafa Ulukanlıgil

Kongre Genel Sekreteri

Dr. Kerem Kınık

Kongre Başkanı