Bilimsel Program


2 Kasım 2019 Cumartesi

Otele Giriş
Açılış Programı: Klasik Transfüzyon Elemanlarından Yeni Transfüzyon Alternatiflerine
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN & Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
17.00 - 18.00 Açılış Konuşmaları Dr. Kerem Kınık
Açılış Konseri
18.00 - 18.30 Açılış Kokteyli
18.30 - 19.30 Açılış Konferansı Oturum Başkanı: Dr. Kerem KINIK & Prof. Dr. Mustafa ULUKANLIGİL
Bir Garip Eritrosit Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN

3 Kasım 2019 Pazar

Oturum-1: Kök Hücre Tedavilerinde Yenilikler ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülyüz ÖZTÜRK, Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN
08.30 - 10.00 Türkiye’de Kemik İliği Bankacılığı: TÜRKÖK de Güncel Gelişmeler Dr. Murat ÖZTÜRK
Kök Hücrede Nakil Sürecinde Bağışçıların Davranış Modelleri Dr. Şenay CANPOLAT
Periferik Kök Hücre Aferezi-Donör Seçimi Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ
10.00 - 10.30
Kahve Arası
Oturum-2: Plazma Tedarik Yönetimi
Oturum Başkanı: Dr. Kerem KINIK, Prof. Dr. Önder ARSLAN
10.30 - 12.00 İyi Üretim Uygulamaları (İÜU) Uygunluğunu Teşvik Etmede Ulusal Düzenleme Kurumu Dr. Paul STRENGERS
Plazma Fraksiyonasyonu için Spesifik Gereksinimler Dr. Vincenzo de ANGELIS
Türkiye'de Plazma Fraksiyonasyon Süreci Dr. Cihan AKYÜZ
Türkiye'de Plazmanın Klinik Kullanımı Doç. Dr. Dilek GÜRLEK GÖKÇEBAY
12.00 - 13.15
Öğle Yemeği
Oturum-3: Kan Transfüzyonunda Enfeksiyon Riski
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meral SÖNMEZOĞLU, Uzm. Dr. İlhan BİRİNCİ
13.15 - 14.45 Kan Güvenliği; Transfüzyonun Enfeksiyon Riski Dr. Constantine POLITIS
Trombosit Konsantresinin Bakteriyel Kontaminasyonu Miquel LOZANO
Türkiye’de Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyon Verilerinin Değerlendirilmesi Uzm. Dr. Mehmet Bakır SAYGAN
14.45 - 15.15
Kahve Arası
Oturum-4: Kan Bağışçıları ve Bağış; Kan Bağışçısını Etkileyen Faktörler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ, Dr. Armağan AKSOY
15.15 - 16.30 Kan Bağışçılarının Bağıştan Tıbbi Olmayan Vazgeçişlerini Etkileyen Psikososyal Özellikleri Eva-Maria MERZ
İlk Kan Bağışını Etkileyen Donör Davranış Modelleri Nazlı Nadire SÖZMEN
Donasyon Üzerine Facebook Etkisi Dr. Hasan Abbas ZAHEER
16.30 - 17.00
Kahve Arası
Oturum-5: Kan Bağışçıları ve Bağış; Kan Güvenliği ve Bağışçı Seçimi
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Saim KERMAN, Prof. Dr. Gülsüm ÖZET
17.00 - 18.00 İlk Bağışçılarda Yüksek Hemoglobin ve Feritin Durumunda Yapılması Gerekenler Karin MAGNUSSEN
Tehlikeli Kan Bağışçıları; 1929’dan bu yana ne değişti? Dr. Tufan ERTOP
Tüm Teknolojik Gelişmelere Rağmen 'Kan Bağışçısı Sorgulama Formunun' Önlenemez Yükselişi Dr. İbrahim ÇELİK
18.00 - 19.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İmdat DİLEK, Uzm. Dr. Hüsnü ALTUNAY
Poster Tartışma

4 Kasım 2019 Pazartesi

Oturum-6: İmmunohematoloji; Eritrosit Konsantresi Transfüzyonunda Karşılaşılan Zorluklar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ÖZCEBE, Prof. Dr. Yeşim AYDINOK
08.30 - 10.00 Immun-Hematolojik Transfüzyon Sorunları  Doç. Dr. Neslihan ANDIÇ
Allo/Auto Antikorların Varlığında Güvenli Transfüzyonun Yapılması için Immün Hematolojik Çalışma Dr. Christoph GEISSEN
En iyi Eşleşen Donörü Bulmak için Serolojik ve Moleküler Tiplemede Optimal Algoritmalar Dr. Vincenzo de ANGELIS
10.00 - 10.30
Kahve Arası
Oturum-7: Trombosit Alloimmunizasyonu; Trombosit Refraktörlüğünün Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muzaffer DEMİR, Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu BEŞIŞIK
10.30 - 11.30 Trombosit Refrakterliği Uzm. Dr. Asu Fergün YILMAZ
Trombosit Refrakterliğine Teşhis ve Lojistik Destek - Trombosit Alloimmunizasyonunun Zorlukları: Yönetim ve Önleme Dr. Olivier GARAUD
Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yesim AYDINOK
11.30 - 12.30 Türk Kızılay İmmünohematoloji Labaratuvarında Yapılan Rutin Uygulamalar Uzm. Dr. Özgür GÜNER
Transfüzyon Laboratuvarlarının İhtiyaçları ve Türk Kızılayından Beklentileri Prof. Dr. Yesim AYDINOK
12.30 - 13.45
Öğle Yemeği
Oturum-8: Kan Bankacılığında Kalite Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İdil YENİCESU, Uzm. Dr. Ertan ÖZYURT
13.45 - 15.15 İyi Üretim Uygulamaları ve İyi Uygulama Rehberleri'ne Dayalı İç Teftiş ve Denetleme, Düzenleyici Denetimlere Hazırlanma Prof. Dr. Christian SEIDL
Transfüzyon Tıbbında Kalite Sorunları ve Şikâyetleri Nasıl Yönetilir? Dr. Tomislav VUK
Türk Kızılay’da Denetim Mekanizmaları ve Kazandırdıkları Sibel ELDEMİR
15.15 - 15.45
Kahve Arası
Oturum-9:Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Oturum Başkanı: Dr. Murat ÖZTÜRK, Dr. Martin SMID
15.45 - 17.15 Avrupa Birliği Projelerinin Kazanımları Uzm. Dr. Nigar ERTUĞRUL ÖRÜÇ
Yeni Projenin Kapasite Geliştirme Amaçları Prof. Dr. İdil YENİCESU
Yeni Projenin Eğitim Amaçları Prof. Dr. Türker ÇETİN
Hasta Kan Yönetimi, İlk Nerden Başlanmalı? Dr. Fateha CHOWDHURY – TBC
17.15 - 19.00
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Fahri Yüce AYHAN, Uzm. Dr. Asu Fergün YILMAZ
SÖZLÜ SUNUMLAR 1
Salon1
17.15 - 19.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meltem AYLI, Uzm. Dr. Mustafa YILMAZ
SÖZLÜ SUNUMLAR 2
Salon2

5 Kasım 2019 Salı

Oturum-11: Ulusal Hemovijilans Sistemi Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Yaşar AVCI, Doç. Dr. Neslihan ANDIÇ
08.30 - 10.00 Ulusal Hemovijilans Organizasyonu ve Yönetim Sistemi Dr. Ülkü KODALOĞLU
Bağışçıdan Hastaya-Hastadan Bağışçıya İz Sürme Süreçlerinde Yaşanan Sorunlar Uzm. Dr. Mustafa Nuri GÜNÇIKAN
Türkiye’de Transfüzyon Reaksiyonları; Meta-Analiz Sonuçlarının İrdelenmesi Prof. Dr. Meral SÖNMEZOĞLU
10.00 - 10.30
Kahve Arası
Oturum-12: Uluslararası Hemovigilans Uygulamaları
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Nigar ERTUĞRUL ÖRÜÇ, Prof. Dr. Naci TİFTİK
10.30 - 12.00 Yıllık SHOT Raporu-Transfüzyonun Ciddi Zararları Dr. Heidi DOUGHTY
Uluslararası Hemovijilans Surveyansı; ISTARE Dr. Constantine POLITIS
Kan Kuruluşlarında Kalite Göstergelerinin Uygulanması ve İzlenmesi Dr. Tomislav VUK
12.45 - 14.00
Öğle Yemeği
Oturum-13: Olağanüstü Durumlarda Kan Tedariği ve Hasta Yönetimi
Oturum Başkanı: Dr. İbrahim ALTAN, Prof. Dr. Türker ÇETİN
13.15 - 14.45 Kitlesel Yaralanmalarda Acil Durum Hazırlığı Dr. Heidi DOUGHTY
Türkiye’de Travma ve Transfüzyon: Neredeyiz? Nerede olacağız? Doç. Dr. Aytekin ÜNLÜ
Kan ve Kan Bileşenlerinin Uzun Süreli Stoklama ve Alternatif Hazırlama Yöntemleri Doç. Dr. Soner YILMAZ
Acil Afet Hallerinde Donör Yönetimi Dr. Levent SAĞDUR
14.45 - 15.15
Kahve Arası
Oturum-14: Kan transfüzyonunda Yenilikçi Girişimler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ, Doç Dr. Soner YILMAZ
15.15 - 16.30 Sağlıkta Yeni Nesil Teknolojiler; Drone "HIZIR" Uzm. Dr. Can ÖZLÜ
Kan Bankacılığı Uygulamasında Moleküler Testler Dr. Karim SHAMSASENJAN
Rejeneratif Tıp ve Kan bankacılığının bu alandaki rolü, PRP ve yasal mevzuattaki yeri Dr. Öğr. Üyesi İbrahim EKER
Gala Yemeği

6 Kasım 2019 Çarşamba

Otelden Ayrılış
Gün
Saat
Dakika
Saniye